Tette avløp

Våre nødutrykninger handler ofte om å reparere tette avløp, fordi de fører til skadelige vannlekkasjer.

Vi kommer stadig borti rør som er gamle og grodd igjen, på grunn av rester av håravfall, mat, fett, rust eller fordi avleiringer og smuss fører til at rørene tilstoppes.

Mange årsaker til tette avløp

Tette rør og avløp kan også forårsakes av andre fremmedelementer som har falt ned i et toalett og medfører en blokkering. Tette avløp kan resultere i at vannet kommer tilbake, og forårsaker lekkasjer for eksempel i form av kloakk som flyter opp.

For å unngå tette avløp er det viktig å vedlikeholde de gamle rørene ved å spyle dem, eller om nødvendig bytte dem ut. Tidligere var det vanligst med jernrør, i dag bruker man plast, og i mange tilfeller vil det være en god idè å bytte til dagens standard. Med rørfornying kan vann-og avløpsledninger rehabiliteres eller vedlikeholdes uten behov for inngrep i omkringliggende infrastruktur som vei eller bygg.

Spyling av tette avløp

Sliter du med delvis eller helt tette avløp i toalett, vask, rør, vannlås, ledninger eller sluk på baderom, vaskerom eller kjøkken kan 24/7 Rørleggervakten med rask responstid og gode priser sørge for at du får rettet opp i problemet før det blir enda større. Med høytrykksspyling av rør, og staking av tette avløp så vel som rør, blir rørene rengjort samtidig de tette avløpene åpnes opp.

For å hindre tette avløp er det heller ikke uvanlig at vi tømmer vannlåsen, og i de kaldeste periodene kan det også forekomme at vannet i rørene har fryst. Vi sørger for opptining av alle vann- og avløpsrør slik at tilførselen blir som normalt igjen.

Feil på rør kan skyldes slitasje og ytre påvirkning over tid, men det kan også oppstå uten særlig forvarsel. Derfor gjennomfører vi også rørinspeksjoner slik at feil som vil kunne gi tette avløp og lekkasjer kan rettes opp i før det blir et problem.

Lekkasjer

Lekkasjer En lekkasje kan ha mange årsaker, og er også en av de vanligste årsakene til våre nødutrykninger. Lekkasjen kan

Les mer »

Nødutrykning rørlegger

Nødutrykning rørlegger Rørlegger nødutrykning tilbyr deg akutt hjelp når det virkelig haster. Nødutrykning fra 24/7 Rørleggervakten er til for alle

Les mer »